|
line

Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet.

Sikkerhet, trygghet og fokus

Profesjonelt dykkerarbeid krever riktig utstyr og personell med erfaring, men også gode HMS og kvalitetssystemer. Når undervannsarbeid skal utføres er disse faktorene svært viktige i valg av leverandør.  SubseaPartner, som siden år 2000 har dykket for Statoil, er kjent med de strengeste krav til HMS, kvalitet, rapporter og forebyggende arbeid for å unngå uønskede hendelser.  Vi har personell med lang og bred erfaring fra en rekke ulike dykke-operasjoner med en historikk som går mer 20 år tilbake i tid. Det er dette som gir våre kunder trygghet om at jobben blir gjort som planlagt og til avtalt pris. HMS er alltid høyt prioritet både for vår egen del, men også for kundene våre.

Vår beste HMS og kvalietsreferanse er Statoil.

Olje- og gass kunder er de mest krevende kundene i dykkeindustrien, noe som gjør SubseaPartner til et av de mest pålitelige dykkerselskaper når det gjelder HMS og kvalitetssystemer.

 

 

Kunngjøring vedrørende NUI

SubseaPartner signerte i desember 2016 en samarbeidsavtale med NUI AS som er gjeldende fra 01. januar 2017. NUI leverer tjenester innen Planlegging og gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner, Samtykkesøknad, Klientrepresentant, Dykkermedisin, Samsvarsmålinger, Ledelsesprosesser, Risikohåndtering, Marine Operasjoner, HMSK og Styringssystemer.

SubseaPartner ser på samarbeidet med NUI som et viktig element for å styrke selskapets kompetanse innen dykkemedisin og hyperbarmedisinske beredskapstjenester under våre bemannede dykkeoperasjoner

 Vi ser fram til et godt samarbeid!

 

Våre tjenester

SubseaPartners primære marked er overflatebasert luftdykking ofte omtalt som BUO (bemannet undervannsoperasjon) i territorialfarvannet, vanligvis mindre enn 12 nautiske mil fra land. Dette markedet omfatter bl.a. ilandføringsanlegg for olje og gass, havner, kanaler, kulverter, elver, elvemunninger, innsjøer, reservoarer, dammer, vannfylte tunneler og tanker.

Se tjenester