|
line

Nyheter

Goliat Mooring Repair 2017

Publisert: september 2017

Den største luftdykkeoperasjonen med LDC (lett dykker båt) siden denne metoden ble godkjent av Petroleumstilsynet i 2007, har nettopp blitt fullført på norsk sokkel. SubseaPartner har vært leverandør av alle dykkingstjenester til DeepOcean på Goliat-feltet for ENI. 349 dykk ble utført og mer enn 20.000 arbeidstimer for dykkerne er utført. Nær 90...

Les mer

Våre tjenester

SubseaPartners primære marked er overflatebasert luftdykking ofte omtalt som BUO (bemannet undervannsoperasjon) i territorialfarvannet, vanligvis mindre enn 12 nautiske mil fra land. Dette markedet omfatter bl.a. ilandføringsanlegg for olje og gass, havner, kanaler, kulverter, elver, elvemunninger, innsjøer, reservoarer, dammer, vannfylte tunneler og tanker.

Se tjenester