|
line

Hvem vi er og hva vi gjør

  • Departure Kårstø Diving job_0140
  • Kalstö 2013 F5-7558
  • Kalstö 2013 F5-7448
  • DSC_1042
  • IMG_0120
  • DSC_1047
  • Bilde no. 5 - El Grillo-2

SubseaPartner AS ble etablert desember 2013 av personell tidligere ansatt i Fugro RUE AS i Haugesund. SubseaPartner eier og driver dykkefartøyet MS Risøy med det samme prosjektpersonell som har operert fartøyet i mer enn 20 år. Vi har bred erfaring fra dykkebransjen både i Norge og Vest-Afrika for krevende kunder. Vårt prosjektpersonell har blant annet utført inspeksjon, vedlikehold og reparasjon på gasslandføringen på Kalstø siden år 2000. Vi utfører overflatebasert luftdykking etter NORSOK U-101 og U-103 og har en 4+2+2 års rammeavtale med Statoil for inshore dykking i Norge.

Historie

Vår historie går tilbake til 1993 da Riise Underwater Engineering (RUE) ble etablert. Selskapet kjøpte dykkerfartøyet MS Risøy og har utført mange ulike dykkeoperasjoner langs Norskekysten. Oljetømming av skipsvrak et ett av spesialområdene som har blitt  utført mange ganger i nært samarbeid med Kystverket og andre norske myndigheter.  I 2010 ble RUE en del av Fugro gruppen og fikk god erfaring fra dykkeaktiviteter både i Europa og i Afrika. I januar 2014 kjøpte SubseaPartner  dykkevirksomheten av Fugro RUE,  inkludert alt operasjonelt utstyr, og overtok samtidig rammeavtalen med Statoil.

Visjon

Vår visjon er å være en kjent og anerkjent Subsea Partner for overflatebasert luftdykking inshore- og offshore med fokus på HMS og Kvalitet.

Om fremtiden

Vår framtid er basert på vår visjon og strategi. Vi har et klart definerte mål og delmål som vil gi oss den markedsposisjonen vi trenger i forhold til overflatebasert luftdykking.  SubseaPartner skal være en viktig aktør for inshore dykking i Norge men også luftdykking globalt.

Våre tjenester

SubseaPartners primære marked er overflatebasert luftdykking ofte omtalt som BUO (bemannet undervannsoperasjon) i territorialfarvannet, vanligvis mindre enn 12 nautiske mil fra land. Dette markedet omfatter bl.a. ilandføringsanlegg for olje og gass, havner, kanaler, kulverter, elver, elvemunninger, innsjøer, reservoarer, dammer, vannfylte tunneler og tanker.

Se tjenester