|
line

Projects: ROV

Inspeksjon av basseng, Snøhvit Melkøya

November 2007

Det ble registrert en nivådifferanse mellom sjøvannsside og pumpesiden, en inspeksjon av bassenget på Snøhvit Melkøya ble utført med en mini ROV (LBV200). Arbeidet bestod i rengjøring av sjøvannsinntak/grovfilter.    

Read more

Services

Subsea Partner’s primary market is surface supplied air diving as inshore MUO (manned underwater operation) in territorial waters, usually less than 12 nautical mil or 19.25 km from the coast. This market includes docks, harbors, canals, culverts, rivers, estuaries, lakes, reservoirs, ponds, water filled tunnels and tanks.

View Services