|
line

Generelt om dykketjenester

SubseaPartners primære marked er overflatebasert luftdykking ofte omtalt som BUO (bemannet undervannsoperasjon) i territorialfarvannet, vanligvis mindre enn 12 nautiske mil fra land. Dette markedet omfatter bl.a. ilandføringsanlegg for olje og gass, havner, kanaler, kulverter, elver, elvemunninger, innsjøer, reservoarer, dammer, vannfylte tunneler og tanker. SubseaPartner eier og driver dykkefartøyet MS Risøy fullt utstyrt for overflatebasert luftdykking, og fartøyet har også et integrert dekompresjonskammeret for 2 + 1 dykkere. Dykkefartøyet MS Risøy ble betydelig oppgradert i 2015,

 

SubseaPartner har også annet utstyr som bl.a. kontainerbasert trykkammer og dykkekontroll som enkelt kan mobiliseres uten bruk av dykkefartøy.

Våre tjenester

SubseaPartners primære marked er overflatebasert luftdykking ofte omtalt som BUO (bemannet undervannsoperasjon) i territorialfarvannet, vanligvis mindre enn 12 nautiske mil fra land. Dette markedet omfatter bl.a. ilandføringsanlegg for olje og gass, havner, kanaler, kulverter, elver, elvemunninger, innsjøer, reservoarer, dammer, vannfylte tunneler og tanker.

Se tjenester