|
line

Ingeniørtjenester til undervannsoppdrag

Subsea Partner har lang ingeniørerfaring fra prosjekter utført for olje- og gassindustrien. Større prosjekter krever ofte en forstudie eller en forundersøkelse for å indentifisere viktige faktorer i prosjektet. Dette danner grunnlag for en god prosjektering og planlegging for å sikre en vellykket og sikker gjennomføring. SubseaPartner har ingeniører med bred erfaring til slike oppdrag.

Våre tjenester

SubseaPartners primære marked er overflatebasert luftdykking ofte omtalt som BUO (bemannet undervannsoperasjon) i territorialfarvannet, vanligvis mindre enn 12 nautiske mil fra land. Dette markedet omfatter bl.a. ilandføringsanlegg for olje og gass, havner, kanaler, kulverter, elver, elvemunninger, innsjøer, reservoarer, dammer, vannfylte tunneler og tanker.

Se tjenester