|
line

IMR -Kaier og havner

  • F2 og fundament 3 018
  • F2 og fundament 3 022
  • Kalstø 2006 061
  • knossos 068
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Subsea Partner tilbyr ulike tjenester i forbindelse med inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av kaier og havner. Vi opererer langs hele norskekysten og har bl.a. utført vedlikeholdsoppdrag for Statoil på bl.a. Kårstø prosessanlegg (inspeksjon av kaianlegg) og på Melkøya utenfor Hammerfest hvor det ble utført inspeksjon av sjøvannsinntak og fjerning av avfall.

Våre tjenester

SubseaPartners primære marked er overflatebasert luftdykking ofte omtalt som BUO (bemannet undervannsoperasjon) i territorialfarvannet, vanligvis mindre enn 12 nautiske mil fra land. Dette markedet omfatter bl.a. ilandføringsanlegg for olje og gass, havner, kanaler, kulverter, elver, elvemunninger, innsjøer, reservoarer, dammer, vannfylte tunneler og tanker.

Se tjenester