|
line

IMR - Rig Spudcan

  • West Epsilon (2)

Oppjekkbare borerigger brukes mye rundt i verden i letevirksomhet på offshore olje- og gassfelt. De oppjekkbare riggene er opprinnelig utviklet for grunt vann, men det har vært en økende etterspørsel for bruk på dypere vann over 120 meter. Moderne rigger er vanligvis støttet av tre individuelle bein som kan ha en lengde på 160 til 170 meter. Spudcans er foten av benet som hindrer riggens ben å trenge ned i havbunnen. Spudcans har stort sett sirkulær eller mangekantet form, og kan være opptil 20 m i diameter. Vekten av en spudcan kan være så mye som 1000 tonn. SubseaPartner har bred erfaring fra inspeksjon, vedlikehold og reparasjon inkludert montering av nye Spudcans. Bildet viser spudcan-arbeid på West Epsilon i 2011.

Våre tjenester

SubseaPartners primære marked er overflatebasert luftdykking ofte omtalt som BUO (bemannet undervannsoperasjon) i territorialfarvannet, vanligvis mindre enn 12 nautiske mil fra land. Dette markedet omfatter bl.a. ilandføringsanlegg for olje og gass, havner, kanaler, kulverter, elver, elvemunninger, innsjøer, reservoarer, dammer, vannfylte tunneler og tanker.

Se tjenester