|
line

Oljetømming

  • IMG_0450-1
  • Bilde no. 5 - El Grillo-2

Siden dykkerfartøyet MS Risøy ble kjøpt i 1993, har fartøyet bidratt til mange oljetømmingoperasjoner langs Norskekysten og i Barentshavet.

Det er fortsatt et stort antall skipsvrak langs kysten som er en potensiell miljørisiko. Eldre skipsvrak i stål vil med tiden ruste, noe som kan føre til en miljøforurensning hvis vraket inneholder olje.

Se Video og bilder fra operasjoner der dykkerfartøyet MS Risøy og vårt prosjektteam har bidratt til forebygging av uønskede miljøkatastrofer.

Ojetømming av vraket av MS Norvard link: Oljketømming av vraket av MS Norvard

Oljetømming av vraket av MS Welheim 2008: Oljetømming av vraket av MS Welheim

Oljetømming av Erich Giese, Green Ålesund, Martina, : Flere vrak tømmes for olje

Oljetømming av MV Krasnoselsk, Sykkulven Desember 2014:  MV KRASNOSELSK

Våre tjenester

SubseaPartners primære marked er overflatebasert luftdykking ofte omtalt som BUO (bemannet undervannsoperasjon) i territorialfarvannet, vanligvis mindre enn 12 nautiske mil fra land. Dette markedet omfatter bl.a. ilandføringsanlegg for olje og gass, havner, kanaler, kulverter, elver, elvemunninger, innsjøer, reservoarer, dammer, vannfylte tunneler og tanker.

Se tjenester