EMERGENCY RESPONSE

Beredskapsinformasjon fra SubseaPartner
I en beredskapssituasjon kan denne nettsiden for beredskap og presseinformasjon bli aktivert.

Information from SubseaPartner about an emergency situation
In an emergency situation this web page for emergency preparedness and information to the press may be activated.